Politika kvality

Snažíme se předcházet problémům

Upřednostňujeme preventivní přístup ve všech činnostech, zejména pak v oblastech neplnění požadavků, které vznesl zákazník. Snažíme se maximálně předcházet negativnímu působení na životní prostředí, úrazům a poškození zdraví zaměstnanců a ostatních zainteresovaných stran.

Zavazujeme se k dodržování aplikovatelných požadavků, právních předpisů a ostatních pro společnost přijatelných požadavků dalších zaiteresovaných stran pro výše uvedené činnosti.

Efektivita a výkonnost

Zajišťujeme zavedení, realizaci a přezkoumání v pravidelných intervalech a posouzení vhodnosti s následnou aktualizací politiky systému managementu kvality. Tato politika je základem pro stanovení cílů managementu kvality, který slouží jako nástroj pro vedení naší společnosti a také základem k zajištění neustálého zlepšování efektivity a výkonnosti managementu řízení.

Zisk a růst naší firmy je konečným měřítkem toho, jak efektivně plníme své závazky k našim zákazníkům. Politika systému managementu kvality je závazná pro všechny pracovníky a spolupracující osoby společnosti.

KDE SÍDLÍME?

Litvínovice 12
37001, České Budějovice
Česká republika

Bezděkov
348 15, Bor
Česká republika

K Vechtru 1001
252 18, Ptice
Česká republika

RYCHLÝ KONTAKT

Derpal Logistic s.r.o.
IČ: 24133671

 

 

evropska-unie.jpg